یادداشت وارده:

لزوم ورود و نظارت قوه قضائیه به شبکه های مجازی خرید و‌ فروش خودرو

انتظار است قوه قضائیه(سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی) و‌ در کنار آن مجموعه های اطلاعاتی که در زمینه فضای مجازی فعال هستند، ورود جدی در زمینه رصد، نظارت و کنترل شبکه های اینترنتی و‌ تلگرامی خرید و فروش خودرو داشته باشند

به گزارش خاورستان، حامد رجایی نوشت: تقریبا حدود ۵ ماه است بازار خودرو دست خوش نوسانات شدیدی شده است و در کنار این التهاب روزانه و ساعتی بازار ؛ اگر بخش اعظمی از آنرا ناکارآمدی دست اندرکاران امر صنعت خودرو بدانیم که در این یادداشت محل بحث نیست ، بخش دیگری را می توان در عدم نظارت و مدیریت شبکه های مجازی فروش خودرو دانست.

معتقدم نوسانات لحظه ای و‌افزایش سرسام آور قیمت خودرو در کشور بخش قابل توجهی از آن به موج‌سازی و‌ فضای روانی حاکم ‌‌در شبکه های مجازی خرید و فروش خودرو‌ دانست؛ چرا که در حال حاضر مرجع تعیین نرخ خودرو اکثرا در بنگاه ها و … بیشتر براساس قیمت های مشخص شده در سایت ها و‌ شبکه های تلگرامی خاص می باشد.

در حال حاضر کسانیکه قصد فروش خودرو را از طریق بسترهای فضای مجازی داشته باشند بدون سقف و نظارتی و‌ به دلخواه می توانند قیمت گذاری نموده و در سایت مربوطه نسبت به خرید و‌یا فروش آن اقدام نمایند، برخی از فعالان عرصه خودرو و نمایشگاه داران می گویند که زمینه بسیاری از گرانی ها در بازار رویه بی حساب و کتاب و غیرمنطقی قیمت گذاریخودرو در سایت هاست، با این اوصاف در خوشبینانه ترین حالت می توان گفت که افزایش ساعتی قیمت خورو بدلیل عدم کنترل بر نحوی قیمت گذاری از سوی‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین دستگاه های نظارتی دانست و اما آنچه که نگارنده یادداشت نسبت به آن بیشتر تأکید دارد ، موضوع بدبینانه ترین حالت آن هم یعنی وجود دست های پشت پرده در جهت پروژه نفوذ در بازار و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی(خودرویی بازار) در بستر شبکه های اینترنتی خرید و فروش خودرو تعریف کرد.

آنچه مشخص است در کنار انفعال و ضعف شدید دولت در مدیریت تولید و عرضه خودرو ؛ بعید به نظر نمی آید که جریانی به صورت هماهنگ با خرید و فروش های صوری خودر‌و در بستر شبکه های اجتماعی و سایت ها در رویه افزایش قیمت گذاری این بخش تاثیرگذاری بوده و رقم های نجومی را تحمیل بازار کرده اند.

این انتظار وجود دارد قوه قضائیه(سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی) و‌ در کنار آن مجموعه های اطلاعاتی که در زمینه فضای مجازی فعال هستند، ورود جدی در زمینه رصد، نظارت و کنترل شبکه های اینترنتی و‌ تلگرامی خرید و فروش خودرو داشته باشند و‌ مطمئنا اگر بسترهای نظارتی، حقوقی و صنفی بر نحوی‌ قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی تعریف گردد ، یقینا بخش قابل توجهی از فشار روانی و التهاب کنونی بازار خودرو فروکش و دست دلالان و … کوتاه می شود.

•••