گزارش؛

ماجرای ظریف؛ حفره‌های ضدامنیتی در دولت و ضرورت دستگیری نفوذی‌ها/ مذاکرات وین را دریابید!

بی توجهی و عدم مراقبت از مذاکرات تیم هسته ای در وین، احتمال تکرار اتفاق ضد امنیتی مانند آنچه در مورد فایل مصاحبه ظریف پیش آمد را افزایش می‌دهد.

به گزارش خاورستان، تبعات و واکنش ها نسبت به افشای فایل مصاحبه ظریف وزیر امور خارجه، ادامه دارد و همچنان یکی از موضوعات اصلی، شیوه خروج این فایل از دولت و رسیدن آن به شبکه وابسته به سعودی است.
نکته قابل تامل اینکه واگذاری پروژه گفتگوهای محرمانه وزراى دولت به برخی افراد مساله دار که سابقه دستگیری و زندان را نیز در کارنامه خود دارند، خود نشان از یک گاف امنیتی در دولت است، که دستگاه های نظارتی می توانند به عنوان یک سرنخ آنرا دنبال کنند.
قطعا در دستور کار قرار گرفتن بازجویى یا دستگیرى عوامل تهیه و تدوین مصاحبه مذکور و بررسی ارتباطات آنها می تواند به یافتن حفره امنیتی موجود در دولت تدبیر و امید کمک کند.
از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که زوایای دیگر این حفره امنیتی در دیگر بخش های اجرایی و عملیاتی دولت نیز بروز کند؛ مذاکرات وین به عنوان حساس ترین برنامه در حال اجرای در دولت، ممکن است هدف دیگر چهره‌های نفوذی قرار گرفته باشد.
بی توجهی و عدم مراقبت از مذاکرات تیم هسته ای در وین، احتمال تکرار اتفاق ضد امنیتی مانند آنچه در مورد فایل مصاحبه ظریف پیش آمد را افزایش میدهد.
ضرورى است قوه قضائیه به طور جدى به این ماجرا ورود کند.
انتهای پیام/۴
دانا