مانور آتش نشانی و تخلیه محیط در بیمارستان رازی بیرجند/ تصویری

مانور آتش نشانی و تخلیه محیط در بیمارستان رضوی بیرجند صبح امروز برگزار شد.

عکاس: هادی کمال‌زاده