نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی:

مبارزه با فساد یکی از بزرگترین کارهای عبدالملکی است

اسحاقی گفت: یکی از کارهای بزرگی که آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای نخست انجام داد برخورد با فساد بوده است.

 


سلمان اسحاقی نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، در مورد عملکرد حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ما امروز صحبت از مجموعه وزارتخانه ای میکنیم که متاسفانه در دولتهای گذشته حیاط خلوت بعضی از دولت ها بوده است.

وی افزود: خصوصا حیاط خلوت بودن این وزارتخانه در دولت‌های یازدهم و دوزادهم برای ما ملموس بود. در حوزه های اقتصادی سوء استفاده هایی میشده است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی جناب آقای دکتر عبدالملکی در این وزارتخانه مستقر شد یکی از کارهای بزرگی که انجام داد این بود که قطاری که به نفع مردم از ریل خارج شده بود را هدف اصلی خودش قرار داد و این قطار را به ریل اصلی خودش برگرداند که منافع مردم در آن دیده شود نه منافع یک عده خاص.

اسحاقی عنوان کرد: یکی از کارهای بزرگی که جناب آقای دکتر عبدالملکی در بازه زمانی بسیار کوتاهی انجام داد که میتوانست زیرساختهای اصلی و بنیادی برای خدمت به مردم در وزارت کار باشد مبارزه با فساد و گرفتن حوزه های مدیریتی از اشخاصی بوده که نه در آن خصوص کارشناس بودند و تجربه داشتند و چه بسا منافع فردی خودشان را پیگیری میکردند.

وی اظهار کرد: یکی از کارهای بزرگی که آقای عبدالملکی در روزهای نخست انجام داد برخورد با فساد بوده است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا برچیدن ظلم و بی عدالتی بعد از مبارزه با فساد انجام میشود‌. اما هجمه هایی که این روزها به این وزیر جوان وارد است به دلیل همین مبارزه با فساد است.

اسحاقی بیان کرد: خواهشی که من از نمایندگان در صحن داشتم و هم اکنون تکرار میکنم این است که بازه زمانی چهار ماهه برای قضاوت وزیر جوان که هم و غمش را گذاشته تا این زیرساختهایی که کاملا از بین رفته و ویرانه هایی را از دولت سیزدهم تحویل گرفته را تا بخواهد ساختار آن را با تکیه بر مبارزه با فساد و برچیدن ظلم و بی عدالتی انجام دهد قضاوت خیلی زود است.

وی افزود: به نظر من همین نقطه قوت جناب عبدالملکی در مبارزه با فساد است که باید به آن تکیه کنیم و با حمایت از وی اجازه دهیم در یک بازه زمانی مناسب وقتی زیرساختهای این وزارتخانه را به نفع مردم شکل داد تا بتواند کارهای بزرگی را در راستای منافع مردم پیگیری و ادامه دهد.

انتهای پیام/۱۲۷