مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی خراسان جنوبی/ تصویری

امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از ۱۰ برگزیده ملی سال گذشته و ۴۷ برگزیده استانی بخش کشاورزی خراسان جنوبی تجلیل شد.