مراسم تجلیل از فعالان رسانه‌ای همکار با مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران/ تصویری

روز گذشته در ایام روز خبرنگار از فعالان حوزه رسانه که با مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان جنوبی همکاری داشتند، تقدیر شد.

عکاس: علی نوفرستی