مراسم رژه روز ۳۱ شهریور در بیرجند/ تصویری

مراسم رژه روز 31 شهریور با حضور نیروهای مسلح و مقامات استانی و لشکری در بلوارپیامبراعظم (ص) بیرجند برگزار شد.

عکاس: هادی لطفی