مراسم سالروزشهادت امام جعفر صادق (ع) در روستای چنشت/ تصویری

مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در روستای چنشت برگزار شد.