مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حوزه علمیه معصومیه بیرجند/ تصویری

مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حوزه علمیه معصومیه بیرجند برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور