مراسم شب قدر در مسجد امام جعفر صادق(ع) بیرجند/ تصویری

مراسم شب قدر در مسجد امام جعفر صادق(ع) بیرجند برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور