مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام حسین(ع) بیرجند/ تصویری

مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام حسین(ع) بیرجند درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام حسین(ع) بیرجند درحال برگزاری است.
عکاس: هادی لطفی