مراسم پیاده‌روی خانواده‌های آزادگان و جانبازان بیرجند/ تصویری

برخی از خانواده‌های آزادگان و جانبازان شهرستان بیرجند به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن روز گذشته (جمعه) در مراسم پیاده‌روی خانوادگی به سمت مزار رزگ شرکت کردند.