مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده فنی ابن حسام بیرجند/ تصویری

شب گذشته به مناسب گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده فنی ابن حسام بیرجند مراسمی با حضور دانشجویان این دانشکده برگزار شد.

عکاس: علی نوفرستی