شبکه تلویزیونی طلوع:

مرکز ولایت نیمروز در افغانستان به دست طالبان سقوط کرد

شبکه تلویزیونی طلوع از سقوط شهر «زرنج» واقع در مرکز نیمروز در افغانستان توسط طالبان خبر داد.

به گزارش خاورستان،به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، شهر «زرنج» واقع در مرکز ولایت نیمروز به دست طالبان سقوط کرد.
بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، فردگاه و مقر پلیس ولایت نیمروز هم به کنترل طالبان درآمده است.
بر اساس اعلام این رسانه، نیروهای دولتی و مقامات محلی به طور کامل ولایت نیمروز را ترک کرده‌اند.
شبکه تلویزیونی طلوع هم اکنون تصاویری را نشان می دهد که بر اساس آن کاروان تانک های طالبان وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شده اند.
انتهای پیام/۱۰