مرگ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا

یک مطالعه به این نتیجه رسیده است که آلودگی هوا احتمالا تنها در سال 2019 در مرگ بیش از 1.8 میلیون نفر در سراسر جهان نقش داشته است.

به گزارش خاروستان، به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ منجر به مرگ بیش از ۱.۸ میلیون نفر شده است. کارشناسان دانشگاه جورج واشنگتن آلودگی ذرات ریز را مطالعه کردند؛ این نوع آلودگی هوا یک عامل خطر شناخته شده برای بیماری‌های مختلف ریوی است.

این تیم  تحقیقاتی دریافت که ۸۶ درصد از ساکنان شهرها در سال ۲۰۱۹ در معرض سطوح ناامن قرار داشتند؛ مطالعه دیگری نشان داد که NO۲ عامل ۱.۸۵ میلیون مورد آسم کودک در سال ۲۰۱۹ بوده است.

به گفته کارشناسان، داده‌هایی به دست آمده از این پژوهش نیاز به مبارزه با آلودگی هوای شهری را برجسته می‌کند.کارشناسان به سرپرستی دانشگاه جورج واشنگتن غلظت‌های شهری به اصطلاح PM۲.۵ – ذرات ریز با قطر ۲.۵ میکرومتر یا کمتر را مطالعه کردند. PM۲.۵ اصلی‌ترین عامل خطر بیماری‌های محیطی است که استنشاق آن منجر به بیماری‌هایی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی می‌شود.

این تیم غلظت ذرات ریز و روند مرگ و میر مرتبط را در دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۹ در بیش از ۱۳ هزار شهر در سراسر جهان تجزیه و تحلیل کرد. مدل‌ مطالعاتی آنها نشان داد در طول سال ۲۰۱۹، حدو ۸۶ درصد از ساکنان شهرها به عبارتی بالغ بر ۲.۵ میلیارد نفر در معرض PM۲.۵ در سطوحی قرار گرفتند که ناامن تلقی می‌شدند.

ورونیکا ساوترلند، محقق بهداشت عمومی دانشگاه جورج واشنگتن گفت: اکثریت جمعیت شهری جهان هنوز در مناطقی با سطوح ناسالم PM2.5 زندگی می‌کنند.