در شماره جدید روزنامه مهرمشرق بخوانید

مسئولان پشت میزنشین استان کی می‌آیند؟/ بسیج همگانی برای خدمت

مسئولان پشت میزنشین استان کی می‌آیند؟ و بسیج همگانی برای خدمت ازجمله گزارشاتی است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.

به گزارش خاورستان، مسئولان پشت میزنشین استان کی می‌آیند؟ و بسیج همگانی برای خدمت ازجمله گزارشاتی است که در شماره جدید روزنامه مهرمشرق می‌خوانید.
دریافت روزنامه
انتهای پیام/۴