مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور/ تصویری

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور -11 و 12 مهرماه در سالن شهیدین قاسمی شهر بیرجند با حضور قهرمانان کشوری و آسیایی برگزار شد

عکاس: هادی کمال زاده