مدیرکل حج وزیارت خراسان جنوبی:

مسوولان وظیفه دارند از مناسبت های چون واقعه صحرای طبس، پیام انقلاب را به نسل جوان منتقل کنند

مدیرکل حج وزیارت خراسان جنوبی با تاکید بر این بارها مقام معظم رهبری تکلیف مسوولان و مردم را مشخص کرده اند، متذکر شد:مسوولان وظیفه دارندکه ازاین مناسبت ها،جهت انتقال پیام انقلاب به نسل جوان،نهایت استفاده راببرند.

ابوالفضل نوفرستی، مدیرکل حج وزیارت خراسان جنوبی درحاشیه مراسم بزرگداشت پنجم اردیبهشت ماه درصحرای طبس درگفتگوی اختصاصی باخبرنگارخاورستان،اظهارکرد: پیام پنجم اردیبهشت ماه،پیام روشن و واضحی است که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد.

وی اضافه کرد:پنج اردیبهشت ،دلیل واضحی برفرمایشات رهبری و امام راحل درخصوص شیطان بزرگ آمریکا است.

مدیرکل حج وزیارت خراسان جنوبی ادامه داد: امروزمی تواندیک شروعی باشد بر پرونده ننگین آمریکایی ها برعلیه ملت ایران که می توان جنایت های آنان را برشمرد و به آنان بی اعتماد بود.

نوفرستی با بیان اینکه احداث مسجدشکروگرامیداشت پنج اردیبهشت به نوعی تکرارتاریخ هستند،تصریح کرد:جریانات مذکور،مصداق بارزسوره فیل درقرآن هستند که امروزه،وظیفه نسل جوان آن است که بیشتربه دنبال مطالعه تاریخ مستکبرین عالم باشند.

نوفرستی با تاکیدبراین که درخصوص گرمیداشت مناسبت های فرهنگی وازجمله گرامیداشت پنج اردیبهشت ماه،بارها مقام معظم رهبری تکلیف مسوولان ومردم را مشخص کرده اند،متذکر شد:مسوولان وظیفه دارندکه ازاین مناسبت ها،جهت انتقال پیام انقلاب به نسل جوان،نهایت استفاده راببرند.

وی درپایان اضافه کرد:به طوریقین،اگرمسوولین دراین امرمهم کوتاهی کنند،عواقب جبران ناپذیری درانتظارجامعه است.
انتهای پیام/