نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

مشارکت حداکثری؛ پشتوانه‌ای برای نظام/ جنبش دانشجویی برای روشنگری در جامعه وظیفه خود را انجام دهد

نخعی گفت: جنبش دانشجویی باید با حفظ روحیه ظلم‌ستیزی، استقلال و آرمان‌گرایی نسبت به مسائل جامعه حساس بوده و برای روشنگری در جامعه وظیفه خود را انجام دهد.

مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه ویدئوکنفرانس با تشکل‌های دانشجویی و تأکیدات ایشان بر علم و تشکل‌های دانشجویی، اظهار کرد: هر انسانی به اهمیت بی‌بدیل علم در هرگونه پیشرفت و تحول اذعان می‌کند و علم را در کنار عناصر دیگری همچون حیات، عدالت، آزادی و استقلال، مطلوبی بالذات می‌داند که دیگر مطلوب‌های انسانی در گرو تحقق آن است. پس هر‌گونه فداکاری و هزینه برای دستیابی به این علم قابل توجیه است. به خصوص ‌که اقتصاددانان با طرح این ویژگی مهم ذاتی در عرصه‌ی علم که مشمول قانون بازدهی نزولی نمی‌شود، بر این موضوع تأکید دارند که در قرن جاری برای خلق ارزش پایدار، راهی جز اقتصاد مبتنی بر دانش و پیشرفت مبتنی بر علم وجود ندارد.
وی با اشاره به ایجاد تحول در بحث‌هایی مانند جریان اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور، افزود: در مجموعه‌ی امور مربوط به «مدیریت دانش» باید آن‌چه را که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون گفته‌اند، تکمیل و دنبال کنیم که ایشان طی این مدت، منظومه‌ای نسبتاً جامع و نقشه‌ی راهی از اقدامات راهبردی و عملیاتی در عرصه‌ی علم را تصویر کرده‌اند.
حلقه‌های مدیریتی کشور راهبردهای رهبری را عملیاتی کنند
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما فارغ از ابعاد راهبردی مسأله و در سطوح عملیاتی، مطرح‌نشدن برخی مباحث تکمیلی ممکن است به این معنی باشد که ورود بیش از این به این موارد را مصلحت نمی‌دانند و حلقه‌های بعدی مدیریتی کشور -شامل مدیران و عالمان متعهد- باید دنبال تعریف و طراحی عملیاتی این موارد باشند.
نخعی بیان کرد: مثلاً «نقشه‌ی جامع علمی» جزو «زیرساخت‌های اسنادی» حرکت علمی است که کشور ما فاقد آن بود و مقام معظم رهبری آن را مطرح کردند. یا «بنیاد علمی نخبگان» و «سند نخبگانی کشور» از «زیرساخت‌های سازمانی و نهادی» این حرکت به‌ شمار می‌روند که ایشان به آن ورود داشته‌اند.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب در همان سال‌های ابتدا، در سفری به قم با تأسیس و راه‌اندازی «مرکز کامپیوتری علوم اسلامی (نور)»، آغازگر راهی شدند که از کارهای زیرساختی در زمینه‌ی فناوری اطلاعات است و امروزه در جهان اسلام بی‌بدیل است.
مشارکت سیاسی از مبانی حکومت مردم‌سالار
عضو کمیسیون انرژِی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اما باز هم، دامنه‌ی امور زیرساختی علمی و عملیاتی‌شدن اهداف، فقط به این موارد ختم نمی‌شود و نخبگان و مدیران کشور وظیفه دارند که زمینه‌های زیرساختی دیگر را شناسایی کنند و به آن بپردازند. یا این‌که مسائل زیرساختی مطرح‌شده توسط رهبر معظم انقلاب را دنبال کنند و آن را تا تحقق کامل ادامه دهند.
نخعی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تأکید بر مشارکت بالا در انتخابات، گفت: مشارکت سیاسی یکی از حقوق و همبسته با مردم‌سالاری است. برای این‌که نظامی ویژگی مردم‌سالاری داشته باشد باید بزرگترین شمار مردم در صورت‌بندی قدرت و امور عمومی و سیاست آن مشارکت داشته باشند.
وی افزود: مردم‌سالاری نیز در درون خود، مؤلفه‌هایی چون حاکمیت قانون، خیر عمومی، برابری، حقوق فطری، اصالت فرد و احترام به حقوق اساسی انسان‌ها را دارد. اما فقدان و کم‌رنگ بودن مشارکت در انتخابات، در نهایت منجر به تداوم و تقویت حکومت غیرمردم‌سالار خواهد شد.
شرکت در انتخابات هم حق و هم وظیفه است
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی مردم به منزله رأی به تحقق و برپایی حکومت است. اهمّیت و وجوب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تا حدی است که حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در بیانات خود آن را به عنوان حق و تکلیف مطرح کرده و به عنوان ضامن حفظ اسلام، کشور، استقلال و آزادی ملت دانسته‌اند.
نخعی با تأکید بر این‌که انتخابات، هم حق ملت است و هم یک وظیفه ملی است، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی، نظام‌های انتصابی قدرت‌ها را نسخ و انتخاب مردم در مدیریت کشور را نهادینه کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیریت کشور دارای نقش باشند.
وی با اشاره به این‌که از سوی دیگر شرکت در انتخابات وظیفه هم هست؛ اظهار کرد: در واقع شرکت در انتخابات می‌تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد. بر این اساس شرکت در انتخابات هم حق و هم وظیفه عمومی مردم است.
مشارکت حداکثری پشتوانه‌ای برای نظام
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان میثاق ملی و هویتی نظام جمهوری اسلامی، در اصول متعددی بر مشارکت مردمی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم تأکید کرده که از آن جمله می‌توان به بند(۸) اصل سوم، اصول ششم، هفتم، پنجاه‌وششم، پنجاه‌ونهم، شصت‌ودوم، یکصدم، یکصدوهفتم و یکصدوچهاردهم، اشاره کرد.
نخعی افزود: در واقع وجود اصول متعدد در قانون اساسی در ارتباط با ساختار و چگونگی دخالت مردم در اتخاذ تصمیمات، خط‌ومشی‌ها و انتخاب اشخاص عالی کشور نشان از مردمی‌بودن نظام و حاکی از دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی‌شان است.
وی اظهار کرد: امروزه مشارکت سیاسی به عنوان وسیله‌ای کارآمد جهت نیل به توسعه در ابعاد مختلف آن است و چون مهم‌ترین رکن توسعه، نیروی انسانی محسوب می‌شود، عملکرد و فعالیت‌های نیروی انسانی زمانی در راستای توسعه همه‌جانبه قرار می‌گیرد که در قالب مشارکتی حداکثری، فعّال، آگاهانه و هدفمند قرار گیرد.
نخعی تأکید کرد: مشارکت حداکثری باعث می‌شود تا نظام از پشتوانه مردمی گسترده‌ای برخوردار باشد و بنابراین با تکیه بر این پشتوانه خواهد توانست برنامه‌ها و اهداف بلندمدتی را تدوین کند. همچنین دارابودن برنامه‌های کلان و عملیاتی‌کردن آن‌ها باعث شده تا همه امکانات و توانمندی‌های کشور در راستای هدفی مشخص به‌کار گرفته شود و میزان هزینه‌ها کاهش یابد.
لزوم روشنگری توسط جنبش دانشجویی
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تشکل‌های دانشجویی برای برگزاری انتخاباتی پرشور، گفت: تشکل‌های دانشجویی به عنوان جریان پیشرو مطالبه‌گری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در صحن دانشگاه، مجموعه‌هایی پویا هستند که باید با آمد و شد دانشجویان مختلف ضمن حفظ اصول و مبانی، در روش‌ها نوآوری داشته باشند.
نخعی ادامه داد: جنبش دانشجویی ایران در طول تاریخ سه ویژگی برجسته مبارزه با استعمار و جهان‌خوارگی، مبارزه با استبداد و سلطه‌گری و مبارزه با استثمار و فقرگستری داشته است و با داشتن یک ضمیر پاک، دنبال یافتن حق و حقیقت است.
وی گفت: جنبش دانشجویی باید با حفظ روحیه ظلم‌ستیزی، استقلال و آرمان‌گرایی نسبت به مسائل جامعه حساس بوده و برای روشنگری در جامعه وظیفه خود را انجام دهد.
نخعی تأکید کرد: همچنین حرکت اصیل دانشجویی باید بیش از گذشته مراقب موج‌سوارانی باشد که دنبال اغراض و منافع شخصی یا گروهی خود هستند و نه دغدغه مردم را دارند و نه دلسوز دانشجو هستند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ویژگی‌هایی که یک رئیس جمهور باید داشته باشد، اظهار کرد: این شخص باید دارای مدیریت و کفایت، با ایمان، عدالتخواه و ضدفساد، دارای عملکرد انقلابی و جهادی، معتقد به توانمندی‌های داخل، معتقد به جوانان، مردمی و امیدوار باشد. همچنین او باید متعهد به اسلام، دارای سوابقِ خوب، دلسوز نسبت به مردم و خدمتگزار بوده و پیوسته به هیچ حزب و گروهی نباشد و بتواند یک دولت جوان حزب‌اللهی را تشکیل دهد.
انتهای پیام/۷/ ۱۴/ ۴