مشکلات اقتصادی و اجرایی نشدن برجام حضور مردم خراسان جنوبی در انتخابات را کمرنگ‌تر کرد

در لابه لای کلام مردم استان نارضایتی از اجرایی نشدن برجام وجود دارد و امید نداشتن به بهبود اوضاع را یکی از دلایل مردم برای عدم حضور در انتخابات می‌توان دانست.

به گزارش خبرنگار خاورستان، همانطور که از آمارها برآمده و وزیر کشور نیز برآن تاکید داشت، مشارکت مردم کل کشور در انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ۶۲ درصد و در خراسان جنوبی ۷۲٫۱۱ درصد بوده است.
حضور ۶۲ درصدی مردم در انتخابات هفتم اسفند موید آن است که میزان مشارکت مردم کل کشور در این دوره از انتخابات نسبت به انتخابات دوره قبل کاهش ۲٫۲ درصدی داشته است.
لازم به ذکر است استان خراسان جنوبی از بین ۳۱ استان کشور رتبه ۸ را در انتخابات ۷ اسفند داشته است.
جدول مشارکت مردم خراسان جنوبی بعد از استان شدن نشان می‌دهد که مردم این استان بیشترین حضور خود در انتخابات را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و کم ترین مشارکت خود را در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته اند.
حال اینکه مردم خراسان جنوبی در این دوره حضور کمتری داشته‌اند جای بسی تامل دارد.
یکی از دلایلی که می توان برای حضور و مشارکت کمتر مردم استان در انتخابات این دور مجلس عنوان کرد وجود مشکلات اقتصادی است که به وضوح می‌توان این موضوع را از میان صحبت‌های مردم دریافت.
شاید در آمارها و ارقام ارائه شده توسط مسوولین شاهد کاهش تورم و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در سال ۹۴ باشیم اما حقیقت این است که مردم استان این کاهش تورم را در سال ۹۴ در زندگی خود شاهد نبوده و بسیاری از مشکلات اقتصادی‌شان فزونی یافته است.
در لابه لای کلام مردم استان نارضایتی از اجرایی نشدن برجام وجود دارد و امید نداشتن به بهبود اوضاع را یکی از دلایل مردم برای عدم حضور در انتخابات می‌توان دانست.
رکود مسکن و بازار بر این مشکلات فزونی یافت و امید مردم را ازاینکه شرایط بهتر شود گرفت و مردم به اینکه شرایط بهتر شود امیدی ندارند و این خود انگیزه آنها را از حضور گرفت.
همچنین یکی دیگر از دلایلی که می توان برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۷ اسفند ۹۴ عنوان کرد نرسیدن صندوق رای به برخی از روستاها بود.
این موضوع باعث نارضایتی عده ای از مردم در برخی از روستاها شد به طوری که مردم تا پایان ساعات رای گیری در انتظار تمدید زمان رای گیری و رسیدن صندوق به روستای خود بودند.