افشاگری جديد خبرنگار گاردين:

مصاحبه مصی علينژاد با فرح پهلوی به درخواست وليعهد سعودی انجام شد

خبرنگار گاردين در یک افشاگری گفت: مصاحبه مصی علينژاد با فرح پهلوی به درخواست وليعهد سعودی انجام شد.

به گزارش خاورستان، خبرنگار گاردين در ادامه این افشاگری افزود: علينژاد برای اين مصاحبه “٥٠ هزار دلار” ( يک ميليارد تومان) از بن سلمان دريافت كرده است.
انتهای پیام/۴