مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی خبر داد

مصرف بیش از ۷۷۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در خراسان جنوبی در ۶ ماهه اول سال جاری

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از مصرف بیش از 776 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 6 ماهه اول امسال در سطح استان خبر داد.

به گزارش خاورستان، سید محمود هاشمی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از مصرف بیش از ۷۷۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ۶ ماهه اول امسال در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: بخش نیروگاهی در استان با مصرف بیش از ۵۶۰ میلیون و ۶۳۷ هزار متر مکعب گاز طبیعی با ۷۲ درصد بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بخش های صنعتی و حمل و نقل با مصرف بالغ بر ۱۵۶ میلیون متر مکعب ، ۲۱ درصد میزان مصرف گاز طبیعی را در شش ماهه اول سال جاری به خود اختصاص دادند.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش های خانگی ، تجاری و عمومی نیز در مجموع ۷ درصد گاز طبیعی مصرف شده است.
هاشمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۷ شهر و ۳۷۸ روستا در سطح خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، بیان کرد : در حال حاضر ۹۸ درصد خانوار شهری و ۵۲ درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.
انتهای پیام/ ۱۳۲