مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی خبرداد

مصرف۸۰۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی دربخش نيروگاهی خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: درسال گذشته بخش نيروگاهي استان خراسان جنوبی با مصرف 801 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 56 درصد مصرف گاز استان را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

به گزارش خاورستان، فرشید دشتی مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به سهم ۵۶ درصدی مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی نسبت به مصرف كل استان، گفت: بخش نیروگاهی استان با مصرف ۸۰۱ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۹۷ متر مکعب بیشترین مصرف گاز طبیعی خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به رفع محدوديت مصرف نيروگاهي در سال گذشته، مصرف گاز استان در اين بخش نسبت به سال ۹۳، ۵ درصد رشد داشته است.
دشتی با بیان اینکه ۱۰ درصد از گاز طبیعی نيز در بخش صنعت و سیمان استان مصرف شده است، افزود: ۶۶ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۲۹ متر مکعب در سال گذشته در بخش صنعت استان و ۶۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۵۶۶ متر مکعب گاز طبیعی در صنعت سیمان استان مصرف شده است.
وی بیان کرد: مصرف گاز در بخش هاي صنعتي و سيمان استان نيز به ترتيب نسبت به سال ۹۳ ،
۵۵ و ۲۰ درصد رشد داشته اند كه نشان دهنده افزايش سهم گاز در سبد انرژي استان در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ در اين بخشها است.
انتهای پیام/ ۵