مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مطرح کرد

معطل ماندن طرح جامع مدیریت پسماند در خراسان‌جنوبی/ ۷۰ اخطاریه زیست محیطی برای مطب‌های پزشکی صادر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: طرح‌های جامع مدیریت پسماند تاکنون در خراسان‌جنوبی معطل مانده و تنها دو شهر فردوس و بشرویه این طرح جامع را مصوب کردند که اینها نیز اجرای درست و اصولی نداشتند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی عصر امروز در جلسه کارگروه مدیریت پسماند در استان با بان اینکه سال گذشته پنج کارگروه مدیریت پسماند در استان برگزار شده، اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی پسماند صنعتی و معدنی، پسماند کشاورزی، پسماند پزشکی، پسماند صنعت نفت و پسماند عادی ذیل این کارگروه برگزار شده است.
وی افزود: کلیات برنامه اجرایی مدیریت پسماند پزشکی استان در کارگروه تصویب شد و در سال گذشته معضل پسماند پزشکی داشتیم که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دبیرخانه کارگروه و سازمان نظام پزشکی در بازه زمانی سه ماهه حدود ۹۰ درصد پسماند پزشکی مرکز استان ساماندهی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: ۷۰ اخطار زیست محیطی برای مطب‌های پزشکی صادر و در نهایت معضل پسماند پزشکی در مرکز استان رفع شد.
اکبری عنوان کرد: براساس قانون مدیریت پسماند در مرکز استان تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها تا پایان سال ۱۳۹۲ شهرداری‌ها موظف بودند طرح‌های جامع مدیریت پسماند را به گونه‌ای تهیه و تدوین کنند که کلیه پسماندها به صورت تفکیک شده در مبدأ جمع آوری شود. اما این موضوع تاکنون در خراسان‌جنوبی معطل مانده و تنها دو شهر فردوس و بشرویه این طرح جامع را مصوب کردند که اینها نیز اجرای درست و اصولی نداشتند.
وی اظهار کرد: از ۳۸ زباله‌گاه شهری و روستایی استان بازدید شده و متاسفانه وضعیت زباله گاه‌ها بسیار نامناسب بوده و دفن بهداشتی استاندارد نیست لذا در نتیجه این بازدیدها ۸۰ اخطار زیست محیطی به مدریت‌های اجرایی مربوطه صادر شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بازدید و شناسایی مراکز غیرمجاز خرید، جمع آوری و نگهداری پسماند و ضایعات در سطح استان انجام شده، افزود: ۳۰ اخطار زیست محیطی در این زمینه نیز صادر شده است.
اکبری گفت: در حوزه پسماند عادی در استان مشکل وجود دارد و سرانه تولید زباله در خراسان‌جنوبی پایین است اما در حوزه دفن زباله گاه‌ها وضعیت مناسبی نداریم و این موضوع اولویت شهرداری‌ها نیست.
انتهای پیام/۱۲۷