موشن کمیک وارطان/ فیلم

موشن کمیک "وارطان" روایتی انیمیشنی از داستان شفای یک کارگر ارمنی در تاسوعای حسینی است‌.

به گزارش خاورستان، موشن کمیک “وارطان” روایتی انیمیشنی از داستان شفای یک کارگر ارمنی در تاسوعای حسینی است‌.
دریافت