ميخ آخر بر تابوت تحريم‌ها

موفقيت ايران در كنترل و مديريت بحران ويروس كرونا در ميانگين جهاني در شرايط تحريمي و همزمان ناكامي مطلق كشورهاي غربي در اين موضوع آنهم بدون تحريم! نشان مي‌دهد اثرات تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عملا به پايين‌ترين سطح از اثرگذاري خود رسيده و اقتصاد ايران توانسته‌است به حركت روبه‌جلوي خود در اين شرايط ادامه دهد.

به گزارش خاورستان، موفقيت ايران در كنترل و مديريت بحران ويروس كرونا در ميانگين جهاني در شرايط تحريمي و همزمان ناكامي مطلق كشورهاي غربي در اين موضوع آنهم بدون تحريم! نشان مي‌دهد اثرات تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عملا به پايين‌ترين سطح از اثرگذاري خود رسيده و اقتصاد ايران توانسته‌است به حركت روبه‌جلوي خود در اين شرايط ادامه دهد
علاوه بر بحران كرونا، مديريت حوادث طبيعي چون سيل و زلزله در چند سال اخير كه با حضور گسترده نيروهاي مسلح مانند اين روزها انجام گرفت مويدي بر پايان تاريخ‌مصرف تحريم‌هاي اقتصادي است.
در چنين شرايطي پس از فراگيري بحران كرونا شاهد اعتراض بسياري از مقامات و مردم ساير كشورها به مقامات آمريكايي جهت برداشتن تحريم‌هاي ضدايراني هستيم كه بايد آن را ميخ آخر بر تحريم‌هاي ظالمانه قلمداد كرد از جمله اخيرا فراخوان اينترنتي «ضرورت لغو فوري تحريم هاعليه ايران» با استقبال گسترده جهاني مواجه شده و توانست به مرز يكصد هزار امضا برسد.
انتهای پیا/۴