نامه‌نگاری يا حاشیه‌سازی برای ایجاد انحراف در مأموریت اصلی مجلس؟

بعد از معرفی گزینه‌های تصدی ریاست دیوان محاسبات از سوی کمیسیون مربوطه برای رأی‌گیری و انتخاب در صحن مجلس، برخی جریانات خارج از مجلس سعی دارند با نامه‌نگاری، فشار رسانه‌ای و لابی‌گری، تصمیم مجلس و روند رأی‌گیری برای ریاست دیوان محاسبات را مخدوش و غیرقانونی جلوه دهند.

به گزارش خاورستان، بعد از معرفی گزینه‌های تصدی ریاست دیوان محاسبات از سوی کمیسیون مربوطه برای رأی‌گیری و انتخاب در صحن مجلس، برخی جریانات خارج از مجلس سعی دارند با نامه‌نگاری، فشار رسانه‌ای و لابی‌گری، تصمیم مجلس و روند رأی‌گیری برای ریاست دیوان محاسبات را مخدوش و غیرقانونی جلوه دهند.
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تمرکز بر مأموریت اصلی مجلس (عدالت و معیشت) به پرهیز از حاشیه‌سازی تأکید کردند، باید پرسید، نامه‌پراکنی علنی به جای انتقال نقدها به رئیس یا نمایندگان مجلس با چه هدفی است؟
قطعا این حاشیه‌سازی‌های خارج از روال قانونی از سمت هر شخص یا جریانی که باشد، دور از خدمت به مردم و دلسوزی برای مجلس و زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌های خارجی است.
انتهای پیام/۴