کارشناس سیاسی:

نامه اصلاح طلبان، نشان از بازی آنها در زمین دشمن است/ ملت ایران به هیچ وجه تحت تاثیر عوامل بیگانه قرار نخواهند گرفت

کارشناس سیاسی گفت: عده ای خودفروخته در کشور القا می‌کنند که با این بحرانی که در کشور به وجود آمده نیاز است که با آمریکا گفتگو کنیم وگرنه این امکان وجود دارد که اتفاقات بدی برای کشور بیافتد؛ این در زمین دشمن بازی کردن است و این ‌ها بازیگران دشمن هستند که در زمین خودی بازی می‌کنند.

محمد بوشادی کارشناس مسائل سیاسی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان،در خصوص نامه اصلاح طلبان برای مذاکره با آمریکا اظهار کرد: از نگارندگان نامه و هویت آن ها مشخص است که این ها نماینده تفکر غالب ملت ایران نیستند بلکه زخم خورده از انقلاب و وابسته فکری و تشکیلاتی به غرب هستند.
وی افزود: همواره مواضع آن‌ها در تقابل با مواضع نظام جمهوری اسلامی است بنابراین از آن‌ها انتظار می‌رفت که بر خلاف منافع ملی و در جهت منافع نظام سلطه و استکبار حرکت کنند.
کارشناس سیاسی با بیان اینکه عناد آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مربوط به زمان پیروزی انقلاب اسلامی است، بیان کرد: در واقع تقابل نظام جمهوری اسلامی با آمریکا تقابل با ایدئولوژی‌ها و دیدگاه‌ها است ما طرفدار نظریه ای هستیم که دنبال حاکمیت خداوند در جامعه است.
بوشادی با بیان اینکه تحریم ‌ها مربوط به این دوره و زمان نمی‌باشد، تصریح کرد: درگذشته نیز تجربه برجام نشان داد که علی رغم شکل رسمی آن که در شورای امنیت هم مصوبه گرفت نشان داد که آمریکایی‌ها به تعهدات و سازمان‌هایی که خود به وجود آورده اند نیز پای بند نیستند.
وی ادامه داد: وقتی دولتی به مصوبات خود پای بند نیست اصلا قابل اعتماد نمی‌باشد اما قطعا ملت از این تجربه تاریخی درس گرفته و امیدواریم دولتمردان و مسئولان نیز این درس را مانند ملت فرا بگیرند.
کارشناس سیاسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به مذاکرات خوش‌بین نبودند اما امکان درک این تجربه تاریخی را برای دولتمردان و ملت فراهم کردند، عنوان کرد: دریک مقطعی، فضایی در جامعه القا شد که ما می‌توانیم با نظام سلطه صحبت کنیم و به تفاهم برسیم اما در عمل دیدیم که طرف مقابل قابل اعتماد نیست و این نمونه عملی درک عینی عهدشکنی آمریکا برای نسل جدید بود.
بوشادی در خصوص تفاوت آمریکا با ترامپ و آمریکا بدون ترامپ، گفت: ممکن است ادبیات رئیس جمهوری‌ها متفاوت باشد اما ماهیت آن‌ها برگرفته از نظام ایدئولوژی و منفعت‌طلبی است.
وی با بیان اینکه ترامپ یک نمونه غیر عقلانی‌تر و چهره کریه تر آمریکا است، افزود: هدف از انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم و ظالم است و امروز آمریکا تجسم یک ظلم است پس نمی‌توان با آمریکا به تفاهم رسید.
کارشناس سیاسی تصریح کرد: عده ای خود فروخته در کشور القا می‌کنند که با این بحرانی که در کشور به وجود آمده نیاز است که با آمریکا گفتگو کنیم وگرنه این امکان وجود دارد که اتفاقات بدی برای کشور بیافتد؛ این در زمین دشمن بازی کردن است و این ‌ها بازیگران دشمن هستند که در زمین خودی بازی می‌کنند.
بوشادی با بیان اینکه انقلاب ما بر پایه ارزش‌ها است، بیان کرد: :وقتی وحدت ملی را مخدوش و چهره غلط در جامعه ترسیم کنند، جامعه از مبانی ایدئولوژی فاصله گرفته و ممکن است به سمتی برویم که فکر کنیم که مصالحه با نظام سلطه به نفع ما است که این تفکر باطل و غلطی است.
وی با بیان اینکه برخی از افرادی که این نامه را نوشتند افرادی بودندکه بعد از فتنه ۸۸ از دولتمردان آمریکایی خواستند که ایران را تحریم کنند،خاطر نشان کرد: این‌ها در خدمت نظام سلطه و سربازان دشمن در کشور هستند و ممکن است برخی اقدامات در مقطعی اربابانشان از این خوش خدمتی افراد خود فروخته به وجد بیایند اما آنچه واضح است نشان دهنده هوشیاری ملت ایران و اینکه به هیچ وجه تحت تاثیر عوامل بیگانه و خودفروخته قرار نمی‌گیرند.
انتهای پیام/۱۳۵/ ۱۴/ ۱۲۷