مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی:

نامگذاری۱۶۸ نوزاد به نام علی از ابتدای امسال در استان

مهآور گفت: 168نوزاد خراسان جنوبی در سال جاری به نام امیرالمومنین حضرت علی (ع) نامگذاری شدند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، علیرضا مهرآور مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، گفت: از آغاز امسال ۷۹ نفر از والدین با تأسی به امیرالمومنین (ع) نام فرزندان پسر خود را علی و ۸۹ نفر نام امیرعلی را انتخاب کرده اند.
وی افزود: تاکنون ۴۶ هزار و ۲۱۳ نفر به نام مبارک حضرت علی (ع) در خراسان جنوبی نامگذاری شده اند.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در سال جاری به ترتیب نام‌های امیرعلی ، امیرحسین ، محمد، علی و ابوالفضل دارای بیشترین فراوانی نام پسر در بین نام نوزادان بوده است.
به گفته وی در این مدت به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۵ نوزاد پسر در استان متولد شده اند.
مهرآور بیان کرد: در سه ماه ابتدای سال جاری هزار و ۸۸۳ نوزاد پسر در خراسان جنوبی متولد شدند.
انتهای پیام/۷