مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان جنوبی خبر داد

ناوگان فرسوده باری استان نوسازی می شود

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: ناوگان فرسوده باری استان نوسازی می شود.مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان جنوبی از نوسازی ناوگان فرسوده باری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خاورستان؛ نصری، مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان جنوبی از نوسازی ناوگان فرسوده باری استان خبر داد.
وی افزود: براساس تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای و وزارت نفت ، باید تعداد ۶۵هزار دستگاه از ناوگان باری باعمر بالای ۳۵ سال و ظرفیت ده تن در سطح کشور نوسازی شوند.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: پرداخت یارانه به ناوگان فرسوده مشمول طرح مطابق محاسبات صرفه جویی صورت گرفته و براساس اطلاعات پیمایش ثبت شده در سامانه (براساس اسناد حمل – بارنامه – راهنامه CMR وسیستم ردیاب خودرو GPS ) خواهد بود.

نصری تصریح کرد: مدت اجرای طرح ۵سال بوده و طبق هماهنگی انجام شده از شروع سال ۱۳۹۶محدودیت های تردد برای ناوگان فرسوده باری اعمال می شود.

وی از واجدین شرایط این طرح خواست تا از ظرفیت های بوجود آمده استفاده ببرند.
انتهای پیام/ ۷