معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی:

نرخ نان در خراسان جنوبی تغییری نکرده است

تهوری از تغییر نکردن نرخ نان در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خاورستان، تهوری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت نان از آغاز امسال صادر نشده و نرخ نان در خراسان جنوبی تغییری نکرده و بر این اساس تاکنون قیمت نان در نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای تغییری نکرده است.
وی با اشاره به الزام واحد‌های نانوایی به نصب نرخ نامه در معرض دید عمومی افزود: اخذ هر گونه مبلغ بالاتر از این نرخ نامه تخلف است و از مردم درخواست می‌شود مراتب تخلف را به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت اعلام کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به ارسال پرونده تخلف ۴ واحد نانوایی به تعزیرات حکومتی گفت: تخلف این واحد‌ها به علت عرضه خارج از شبکه آرد و کم فروشی بوده است.
تهوری افزود: در صورت تکرار تخلف عرضه خارج از شبکه آرد، سهمیه این واحد‌های صنفی کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/ ۱۳۲