نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی/تصویری

نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان روز گذشته برگزار شد

عکاس: علیرضا علیزاده