گزارشی از وضعیت نانوایی‌ها خراسان جنوبی؛؛

نظارت؛ حلقه مفقوده بر نانوایی های خراسان جنوبی/ وقتی نان به جای مصرف مردم خوراک دام میشود

برخی از نانوایی های خراسان جنوبی با پخت نان بی کیفیت و خام به جای دادن نان با کیفیت به مردم آن را خشک کرده و به دامدارها میدهند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، کیفیت پایین نان، قاچاق آرد، تعطیلی و کاهش ساعت کاری برخی از نانوایی ها در خراسان جنوبی باعث گلایه مردم از این وضعیت شده است.

یکی از شهروندان فردوسی در گفت و گو با خاورستان، اظهار کرد: وضعیت کیفیت نان در فردوس نامناسب است به گونه ای که نان ها بسیار خام و فقط وسط آن قابل استفاده است و درصد قابل توجهی از نان به صورت ضایعات از سفره بیرون ریخته میشود‌.

وی افزود: برخی از نانوایی های سنگک نان را به صورت خام به مردم میدهند و وقتی درخواست نان برشته تر میکنیم میگویند نان برشته ۵۰۰ تومان گرانتر است.

یکی از شهروندان بیرجندی نیز در گفت و گو با خاورستان، اظهار کرد: انتظار افزایش نظارت بر نانوایی ها را داریم چراکه شاهد قاچاق آرد از نانوایی ها هستیم.

وی افزود: برخی از مسئولان متولی نظارت بر نانوایی ها به جای اینکه جلوی قاچاق آرد را بگیرند اذعان میکنند این قدر قاچاق آرد باید انجام شود وگرنه برای نانوا به صرفه نیست.

کاهش ساعت کاری و کاهش میزان پخت نان در برخی از نانوایی ها 

این شهروند به تشکیل صف های طولانی جلوی نانوایی ها اشاره کرد و گفت: کاهش ساعت کاری و کاهش میزان پخت نان از جمله مشکلاتی است که مردم در مراجعه به نانوایی ها با آن مواجه هستند.

وی تصریح کرد: نظارت بر نانوایی ها وجود ندارد چراکه آرد زیاد است اگر نظارت انجام شود نان زیاد و با کیفیت در نانوایی ها پخت میشود‌.

این شهروند بیان کرد: وقتی برای کیفیت پایین نان به نانوا معترض میشویم میگوید نان همین است میخواهید ببرید نمیخواهید نبرید و همین نانوا نان بی کیفیت را خشک کرده و برای مصرف دام دامدار به روستا میبرد و تمامی این اتفاقات در سایه بی نظارتی انجام میشود.

وی افزود: در گذشته یک شورای آرد و نان در بیرجند و استان داشتیم که مسئولیت نظارت بر نانوایی ها را انجام میداد و در حال حاضر به دلیل اینکه این مسئولیت پراکنده شده و مربوط به چند ارگان است هر کدام کار را به دیگری واگذار کرده و نظارت نمیشود در صورتی که اگر نظارت به یک ارگان واگذار شود شرایط بهتر خواهد شد.

با نانوایی ها متخلف برخورد قانونی می شود

احمد بیکس مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در بحث نان وظیفه جهاد کشاورزی تولید گندم مرغوب و در بحث واردات گندم نیز بحث نظارت توسط جهاد کشاورزی بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه با نانوایی ها متخلف برخورد قانونی سختی می شود، افزود: نظارتها در قالب تیمی و با همکاری بازرسان سازمان صمت و تعزیرات انجام میشود.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: ما گروه های نظارتی به صورت روزانه داریم که نانوایی های سطح استان را رصد میکنند و اول بر کیفیت و بعد کمیت نان نظارت کامل دارند.

بیکس عنوان کرد: نظارت در بحث نان مربوط به اجزای تشکیل دهنده آن یعنی آرد، آب، نمک و مخمر است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی در نانوایی بسیار مهم و موثر است، اظهار کرد: سلامت جسمی و توان کاری شاطر در نانوایی بسیار مهم است.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: نظارت نانوایی ها در شهرستانها به صورت مشترک با جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات است.

بیکس خاطرنشان کرد: مردم در مرکز استان جهت گزارش تخلفات نانوایی ها میتوانند با شماره تماس مستقیم دفتر من به شماره ۳۲۲۳۰۵۲۶ و در شهرستانها با مراکز جهاد کشاورزی هر شهرستان تماس بگیرند.

حسین حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز در این خصوص در گفت و گو با خاورستان، بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین زنجیره مدیریت تنظیم بازار به عنوان مسئولیت رسیدگی به صدور پرونده های حوزه آرد و نان انجام وظیفه میکند و گشت های مشترکی دارد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۳ فقره پرونده ورودی مربوط به حوزه آرد و نان به تعزیرات استان داشتیم که نشان دهنده نظارت از سوی سازمانهای متولی و کشف تخلفات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: برخی از نانوایی ها به صورت خودسرانه اقدام به تعطیلی یا کاهش ساعت کاری واحدهای صنفی میکنند.

حسن پور عنوان کرد: تعزیرات حکومتی استان به نانوایی هایی که اقدام به قاچاق آرد، کاهش ساعت کاری و پخت نان با کیفیت پایین میکنند به شدت برخورد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده موارد مشابه در نانوایی ها با شماره ۱۳۵ تماس حاصل کنند.

خبرنگار: سمیه سلیمانی

انتهای پیام/۱۲۷