معجزه حضور/9

نظر مردم بیرجند در خصوص آشوب‌های اخیر در کشور/ فیلم

نظر مردم بیرجند در خصوص آشوب‌های اخیر در کشور را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، نظر مردم بیرجند در خصوص آشوب‌های اخیر در کشور را مشاهده می‌کنید.
کاری از علی نوفرستی