استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:

فرایند طولانی پرداخت تسهیلات در خراسان جنوبی اصلاح شود

قناعت بر نقش تسهیل کنندگی بانک ها در توسعه اقتصاد استان تأکید کرد و گفت: باید فرایند طولانی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جواد قناعت امروز در کمیسیون هماهنگی بانک های استان اظهار کرد: همه باید در راستای توسعه اقتصاد استان، با حضور هرچه بیشتر در شبکه بانکی کشور و با پیگیری امور مربوط، سهم بیشتری از منابع ملی را جذب کنیم.

استاندار خراسان جنوبی افزوذ: بانک ها باید با ارائه طرح های جدید، برای جذب منابع اقدام کنند و از ظرفیت های نهفته در مرکز از جمله منابع صندوق توسعه ملی به خوبی استفاده نمایند.

وی با بیان این که همه خدمت گذار مردم هستیم و ژن برتری در این زمینه وجود ندارد، اضافه کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از سرانه ها اقتصادی از وضعیت خوبی برخوردار نمی باشد، لذا باید برای کاهش این فاصله، کارهای جهشی و جهادی انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان این که ما باید با انعطاف لازم و واهمه نداشتن از انجام کارهای جدید، مشکلات مردم را مرتفع کنیم، تصریح کرد: در این راستا بانک ها هم باید نقش تسهیل کننده در اقتصاد خراسان جنوبی داشته باشند که یکی دو بانک استان در این خصوص خوب عمل نکرده اند.

قناعت با تأکید بر این که انتظار می رود که بانک ها با سیاست های دولت سیزدهم همراهی کنند، اظهار داشت: اگر کارهای جهشی انجام ندهیم، سرعت ما در استان لاک پشتی خواهد بود.

وی با درخواست از بانک ها برای پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر، گفت: برای انجام کارهای جهادی، باید فرایند طولانی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها اصلاح شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکل عدم وجود وحدت رویه در بعضی از بانک های استان، متذکر شد: همه بانک ها باید برای استمهال تسهیلات، به صورت یکسان عمل کنند.

به گفته وی؛ بانک ها باید برای اخذ وثایق در پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان به گونه ای عمل کنند تا از ظرفیت های آنها در استان به خوبی استفاده کنیم.

قناعت با اشاره به برنامه ارزیابی بانک های استان، تأکید کرد: در این ارزیابی ها، عمل به وظایف در اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،میزان مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به ویژه در اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور، اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حضور مدیران بانک ها در سطوح ملی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

انتهای پیام/۱۰