نماز جمعه ۲۷ دیماه شهر بیرجند/ تصویری

اقامه نماز جمعه این هفته بیرجند توسط حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی صورت گرفت.

عکس : وارده