نگرانی شورای نگهبان از تعطيلی زودهنگام بعضی شعب انتخابات

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طبق گزارشات رسيده از شعب اخذ رأی سراسر كشور در برخی از استان‌ها مردم همچنان در صف‌های طولانی شركت در انتخابات حضور و درخواست تمديد دارند از همين رو مسئولان بايد طبق قانون تا آخرين نفر را اخذ رأی كنند.

به گزارش خاورستان، هادی طحان نظيف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هر شعبه‌ای كه مردم جهت شركت در انتخابات در آن‌ها حضور يافته‌اند، مسئولان اجرايی موظفند از تعطيلی شعبه ممانعت به عمل آورده و نسبت به اخذ رأی تمامی افراد حاضر در آن شعبه اقدام كنند.
وی افزود: طبق گزارشات رسيده از شعب اخذ رأی سراسر كشور در برخی از استان‌ها مردم همچنان در صف‌های طولانی شركت در انتخابات حضور و درخواست تمديد دارند از همين رو مسئولان بايد طبق قانون تا آخرين نفر را اخذ رأی كنند.
انتهای پیام/۴