همایش سادات سیوجان با حضور سادات مردم و مسئولان/ تصویری

همایش سادات سیوجان با حضور سادات مردم و مسئولان استانی و شهرستانی در حسینیه سیوجان برگزار شد.

عکاس محمدرضاسلطانپور