همایش شیرخوارگان حسینی بیرجند/ فیلم

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور و در نخستین جمعه ماه محرم در ۲۰۰ نقطه و ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی برگزار شد.