همایش شیرخوارگان حسینی در محل مجموعه ورزشی شهیدین قاسمی بیرجند/ فیلم

همایش شیرخوارگان حسینی در شهر بیرجند برگزار شد. یکی از مکان‌های برگزاری این همایش، مجموعه ورزشی شهیدین قاسمی بود.

دریافت