همایش صبر و مقاومت در سالن اجلاس پیام نور بیرجند/ تصویری

صبح امروز همایش صبر و مقاومت همزمان با سراسر کشور در سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.