همایش “فهمیده های امروز؛ سلیمانی های فردا” /تصویری

این همایش با حضور تعدادی از دانش آموزان بیرجند در سالن شهیدین قاسمی این شهر برگزار شد.

عکس از: هادی لطفی