بیرجند پس از باران؛

هوای پاک بیرجند بعد از دو روز باران بهاری/ تصویری

در حالی که بارش باران در بیرجند از دو روز گذشته شروع شده ، امروز ظهر هوای بیرجند آفتابی شد.

عکاس: علی نوفرستی