هیاهوی تابستان/ تصویری

در زیر تصاویری از بازی و سرگرمی دانش‌آموزان در تابستان را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، تابستان دومین فصل سال، فصل گرما و زمان تعطیلی دانش آموزان و هنگام فراغت است. فراغت فرصتی ارزشمند برای تحول آفرینی در زمینههای گوناگون زندگی کودکان و نوجوانان به سبک اسلامی ایرانی است و برنامهریزی درست اوقات فراغت تابستان میتواند فردای روشن فرهنگ، تربیت و سلامتی نسلهای تازه باشد.
در دنیای فناوری و زندگی نوین امروز تمایل انسانها به سکون و بیتحرکی، بیشتر از گذشته شده است و نسل جدید، گاه و بیگاه بیکاری خود را با ابزارهایی چون تلفن همراه، اینترنت و فضای مجازی، بازیهای رایانه‌ای و تماشای فیلم میگذراند و متأسفانه بیبرنامه بودن زمینه مناسبی برای عادت کردن به چنین فضای عذاب آوری است.
در زیر تصاویری از بازی و سرگرمی دانش‌آموزان بیرجندی در تابستان را مشاهده می‌کنید.
عکاس: هادی لطفی