واکنش روزنامه‌ها به ادغام دانشگاه صنعتی در دانشگاه بیرجند

آمایش دروغ و فرجام‌خواهی استان برای تنها دانشگاه صنعتی شرق کشور ازجمله گزارش‌های روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی در خصوص این موضوع است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، آمایش دروغ و فرجام‌خواهی استان برای تنها دانشگاه صنعتی شرق کشور ازجمله گزارش‌های روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی در خصوص ادغام دانشگاه صنعتی بیرجند در دانشگاه بیرجند است.
بررسی وضعیت نهاده‌های دامی و گرسنگی دام‌ها، کیفیت نامحسوس در دفتر آموزش مجازی و یک بام و دو هوا در نونواری‌های مهرشهر از دیگر گزارش‌های درج‌شده در روزنامه‌های استان در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف روزنامه‌های خراسان جنوبی و مطالعه مطالب بیشتر، از لینک‌های زیر:
دریافت فایل پی‌دی‌اف روزنامه خراسان جنوبی
دریافت فایل پی‌دی‌اف روزنامه امروز خراسان جنوبی
دریافت فایل پی‌دی‌اف روزنامه آوای خراسان جنوبی
دریافت فایل پی‌دی‌اف روزنامه زعفران
انتهای پیام/۴