مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی خبر داد

وصول ۴۵۲ میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی تا پایان خرداد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی تا پایان خردادماه سال جاری حدود 452 میلیارد ریال مالیات وصول کرده است که از این میزان 297 میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای مستقیم و 155 میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم و ارزش افزوده بوده است.

مهدی نباتی مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان،درباره اثرات پرداخت مالیات در کشور، اظهار کرد: مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی و سیاست کنترل فعالیتهای اقتصادی، عامل توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، توزیع مناسب ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و توسعه امنیت در جامعه به شمار آمده و در حال حاضر بخش اعظمی از درآمدهای جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.
وی افزود: لذا با توجه به اهمیت منابع خام و سرمایه های معدنی کشور و تعلق آن به کلیه نسلها، بایستی محوریت اقتصاد از درآمدهای نفتی خارج شده و کشور بر اساس توان و منابع داخلی اداره شود و برنامه ریزی لازم جهت توسعه زیرساختهای مهم و استراتژیک کشور بر اساس منابع و معادن بسیار با ارزش برای نسلهای آینده در نظر گرفته شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد:بنا براین مالیات به عنوان یک درآمد پایدار می تواند ضمن تأمین هزینه های جاری و عمرانی کشور، به شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی پرداخته و جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و … را بگیرد.
نباتی با اشاره به ثبت اظهار نامه های مالیاتی تا خرداد ماه عنوان کرد: با عنایت به اینکه خردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ اشخاص حقیقی (صاحبان محترم مشاغل و کسبه) و خودروهای عمومی بوده است تعداد اظهارنامه های ارائه شده تا پایان خردادماه ۱۳۹۷ در حوزه مشاغل ۲۷ هزار و ۶۶۴ بوده که این تعداد در سال قبل ۲۷ هزار و ۵۵۱ مورد ثبت شده و تعداد اظهارنامه های مالیاتی درمورد خودروهای عمومی ۱۷ هزار و ۲۳۴ مورد بوده که این تعداد در سال قبل ۲۲هزار و ۶۳۵ مورد به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به موارد مصرف شده درباره مالیات،گفت:۳ درصد مالیات وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان و یک درصد مالیات وصول شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً به حساب بهداشت و درمان و آموزش پزشکی واریز می شود و مابقی مالیات وصول شده مستقیماً به حساب خزانه کل کشور واریز شده و سپس بر اساس بودجه های پیش بینی شده از قبل هزینه های حقوق و دستمزد، اجرای طرحهای جاری و عمرانی و … در یک پروسه بازگشت توسط خزانه کل کشور به دستگاه اجرایی مربوطه پرداخت می شود.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد:در سال گذشته بیش از ۷ برابر مالیات وصول شده در استان، اعتبارات عمرانی و جاری تخصیص یافته و توسط سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط هزینه شده است.
نباتی بیان کرد: از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۲,۴۸۹ میلیارد ریال مستقیماً توسط اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است که از این مبلغ بیش از ۱,۶۳۴ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و بیش از ۸۵۵ میلیارد ریال به حساب دهیاری های کشور واریز شده است لذا می توان گفت بخش اعظمی از خدماتی که به مردم شریف استان در بخشهای مختلف ارائه می شود از محل مشارکت فعالان محترم اقتصادی در پرداخت مالیات است.
وی با اشاره به نظارت بر درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: در سالهای گذشته دیوان محاسبات کشور به عنوان یک دستگاه ناظر برون سازمانی بر میزان و نحوه وصول مالیات همکاران و رسیدگی به پرونده های مالیاتی نظارت داشته و دادستانی انتظامی مالیاتی نیز به عنوان یک بخش داخلی در سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مستمر بر نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی و وصول مالیات توسط همکاران نظارت داشته اند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: با توجه به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد طرح جامع مالیاتی و راه اندازی بسیاری از بخشهای آن جهت الکترونیکی کردن کلیه فرایندهای رسیدگی به پرونده های مالیاتی، کسب اطلاعات خرید و فروش و … نسبت به فعالان اقتصادی، خطا و دخالت نیروی انسانی در این فرایندها بسیار کاهش یافته و با ایجاد تعامل مناسب بین واحدهای نظارتی بر مبنای سیستمهای راه اندازی شده در طرح جامع مالیاتی، کلیه موارد به صورت لحظه ای بررسی و اقدامات لازم جهت بهبود فرایندها و تسریع در امور صورت می پذیرد.
وصول ۴۵۲ میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی تا پایان خرداد
نباتی عنوان کرد: اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی تا پایان خردادماه سال جاری حدود ۴۵۲ میلیارد ریال مالیات وصول کرده است که از این میزان ۲۹۷ میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای مستقیم و ۱۵۵ میلیارد ریال مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم و ارزش افزوده بوده است که این میزان مالیات وصول شده با توجه به معافیتهای جدید به برخی از واحدهای اقتصادی، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به فرار مالیاتی، خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی واقعیتی اجتناب ناپذیر است هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفته اند، برخی ازا فراد و شرکت ها نیز به دنبال فرار و یا اجتناب از پرداخت آن بوده اند و این وضعیت حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد و افراد به شیوه های گوناگون سعی در فرار از مالیات دارند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: فرار مالیاتی زمینه ها وشیوه های متعدد، متغیر و پیچیده ای دارد لذا ارائه تعریف جامعی از این مفهوم را دشوار می کند تعریف کلی که از فرار مالیاتی وجود دارد به این صورت است که: “به هرگونه تلاش به ظاهر قانونی و یا غیرقانونی برای نپرداختن یا پرداخت کمتر مالیات فرار مالیاتی گفته می‌شود”این امر به شیوه های مختلف انجام می شود که مخرج مشترک همه آنها عدم ارائه اطلاعات ویا مخدوش کردن اطلاعات است.
نباتی بیان کرد: برخی از زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عبارتند از پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات، ضعف فرهنگی، فقدان عدالت مالیاتی، فقدان اطلاعات دقیق وکامل درباره مودیان، ضعف سیستم نظارت و پیگیری، تاخیر در فرآیند وصول مالیات، وجود معافیت های وسیع و متنوع و عدم اطلاع مردم از موارد مصرف مالیات و … . مالیات در تأمین هزینه های جاری و عمومی کشور از قبیل تامین امنیت و حفظ یکپارچگی کشور، توسعه آموزش عمومی و تامین امکانات و فراهم نمودن تسهیلات لازم، گسترش ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی، توسعه بهداشت و افزایش سطح سلامت شهروندان، گسترش و نگهداری از راههای ارتباطی، تامین انرژی و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین و … نقش مهم و مؤثری ایفا می کند.
وی عنوان کرد: لذا فرار مالیاتی به هر نحو موجب خلاء و کاستی در هر یک از این حوزه ها شده و می تواند آثار و پیامدهای عمیقی بر جامعه خصوصاً قشر ضعیف داشته باشد به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته پدیده فرار مالیاتی بسیار ناپسند شمرده شده و جرایم بسیار سنگینی برای آن پیش بینی شده است.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت بنابراین بایستی ضمن آگاه نمودن عموم مردم به حقوقشان تا حدامکان زمینه ها و عوامل فرار مالیاتی را به حداقل رساند به نحوی که هر یک از شهروندان ضمن احساس مسئولیت در این خصوص، یک اهرم نظارتی قوی برای برخورد جدی و قاطع با این پدیده ناپسند از سوی دستگاههای مربوطه باشند.
نباتی بیان کرد:با اجرایی سازی طرح جامع مالیاتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و با تعامل مناسب با کلیه دستگاههای اجرایی، رصد تراکنشهای بانکی مشکوک، پولشویی و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی به صورت جدی در دستور کار کلیه ادارات امور مالیاتی و دستگاههای نظارتی قرار گرفته و با مشاهده هر یک از این امور، اقدام جدی و قاطع با این تخلفات صورت می پذیرد و امیدواریم با توسعه سیستمهای اطلاعاتی و مکانیزه، پیشگیری از فرار مالیاتی به حداقل ممکن خود برسد.
وی افزود: در استان خراسان جنوبی با وجود مردم متدین و قانون مدار و فعال در کلیه عرصه های اجتماعی، پدیده فرار مالیاتی بسیار بسیار ناچیز بوده و حتی فعالان محترم اقتصادی و مردم شریف استان تعامل لازم را با ادارات امور مالیاتی داشته و اشخاصی را که به هر نحو قصد سوء استفاده از آنها را داشته اند به واحدهای نظارتی اداره کل جهت پیگیری موضوع معرفی کرده اند.
۹۲ درصد درآمدهای خراسان جنوبی از طریق پرداخت مالیات بوده است
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی یادآور شد:در سه ماهه اول سال جاری حدود ۹۲ درصد درآمدهای استان خراسان جنوبی از محل مشارکت مردم شریف استان در پرداخت مالیات تأمین شده است؛اما بایستی متذکر شد با توجه به منابع و پتانسیلهای اقتصادی، سهم درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی از کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۰٫۲۵ درصد (بیست و پنج صدم درصد) بوده که از این حیث اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در بین ۴۲ اداره کل امور مالیاتی کشور رتبه ۳۸ را دارا می باشد و جزو آخرین استانهای تشکیل دهنده ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است.
انتهای پیام/ ۱۲۷/ ۱۴/