وعده بهره برداری از تعاونی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی در هفته تعاون

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی گفت: تعاونی محصولات استراتژیک استان در هفته تعاون سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری خاورستان ایده راه اندازی یک تعاونی ویژه محصولات استراتژیک استان شامل زرشک، عناب و زعفران اولین بار در سفر رئیس اتاق تعاون ایران اردیبهشت امسال مطرح شد و به دنبال آن برنامه ریزی ها برای راه اندازی این تعاونی قوت گرفت طوری که غلامحسین حسینی رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به این که تعاونی محصولات استراتژیک کشاورزی یک ظرفیت بزرگی است به خبرنگار خاورستان گفت: برای به نتیجه رسیدن و موفقیت و جلوگیری از تکرار ضعف های گذشته و این که بتوانیم یک هم پوشانی کامل نسبت به این محصولات در استان داشته باشیم و از شکل جزیره ای که هر فردی یک کار جداگانه ای انجام می داد و در نهایت هم نتیجه مطلوب به دست نمی آمدخارج شویم با این هدف کار را شروع کردیم.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف هم نیاز است که یک سری امکانات و ابزارها را در اختیار بگیریم و هم پوشانی خوبی هم در استان داشته باشیم که همه دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.
به گفته وی در وهله اول هم به خاطر این که همه دستگاه ها را همسان سازی بکنیم و مشکلات بعدی را نداشته باشیم هیئت موسس را نمایندگان دستگاه های اجرایی قرار دادیم

وی تصریح کرد: خوشبختانه هیئت موسس و دستگاه های مرتبط نیروهای بسیار خوب و پای کاری هستند و بخشی از کار ها انجام شده و مقدمات آن فراهم شده است.

به گفته وی جلسات تشکیل شده و میزان قیمت سهام هم تا حدودی مشخص و تولید کنندگان به تفکیک روستا و شهر تعیین شده است.

وی افزود:در جامعه هدف برای این که از چه افرادی باید دعوت کنیم مشخص و به مرحله اطلاع رسانی رسیدیم که به تغییر و تحولات استان برخورد کردیم و منتظریم دیداری با مقام عالی استان هم داشته باشیم تا به یک جمع بندی برسیم.

وی ادامه داد:علاوه بر این دستگاه های دیگر هم تعیین تکلیف شوند که ازحالت خمودگی موجود خارج شوند تا بتوانیم کار را پی ببریم و در مجموع اقداماتی که باید انجام شده است.

وی با اشاره به این که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که این تعاونی تا هفته تعاون سال آینده به بهره برداری برسد افزود: اختصاص ردیف اعتباری برای زرشک و عناب مشابه زعفران اقدامی است که با همکاری اتاق تعاون ایران برای محصولات استراتژیک در استان دنبال می کنیم.

وی افزود: معاونت اقتصادی و معاونت حقوقی اتاق تعاون ایران پیگیر هستند و در جلسه مشترکی با فراکسیون تعاون مجلس پیشنهاد شده که همان طور که زعفران دارای ردیف بودجه در کشور است عناب و زرشک هم ردیف را داشته باشند.

به گفته وی این طرح ارائه شده و از نمایندگان استان هم درخواست شده که جلسه مشترک در تهران داشته باشیم که ردیف بودجه ای برای این دو محصول خاص استان هم در نظر گرفته شود که کمک حالی برای تولیدکنندگان این محصولات باشد.

او آمار تعاونی های استان را ۹۸۸ تعاونی اعلام کرد و افزود این تعاونی ها با سرمایه گذاری ۵۶۰ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۶۹ هزار ریال برای ۹ هزار و ۶۹۴ نفر اشتغال زایی کرده اند.
به گفته وی امسال هم ۳۲ تعاونی در حوزه های مختلف خدمات، صنعتی، مسکن ، کشاورزی و …. با هزار و ۲۳ عضو و فرصت شغلی ۵۴۱ نفر راه اندازی شده است.

انتهای پیام /۳