عبدالله زاده :

وعده روز و ساعت و تاریخ دادن در اقتصاد بی‌معنا است/ برخی شعارها فاقد منطق اجرایی است

نماینده مردم طبس ، فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت : با توجه به این که نزدیک به ایام انتخابات می شویم، برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری درگیر فضای پوپولیستی شده و شعارهایی را مطرح می کنند که فاقد منطق اجرایی است.

به گزارش خاورستان محمدعلي عبداله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص برخی وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری درمورد بهبود وضعیت اقتصادی گفت: وعده روز و ساعت و تاریخ دادن برای بهبود وضعیت اقتصاد بی معنا است چرا که تحقق این دست از شعارها که تورم در چند روز کاهش می یابد، بیشتر شعارهای تبلیغاتی است و کارکرد اجرایی ندارد.

محمدعلی عبداله زاده در خصوص نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شعارهای اقتصادی مطرح شده از سوی آنان گفت: به نظر می رسد با توجه به این که نزدیک به ایام انتخابات می شویم، برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری درگیر فضای پوپولیستی شده و شعارهایی را مطرح می کنند که فاقد منطق اجرایی است.

نماینده مردم فردوس،طبس،بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:مردم باید بدانند شعارهای نامزدها الزاما ضمانت اجرایی ندارد و خوب است که مردم دقت کنند و از کارشناسان هر حوزه در خصوص شعارهای مطرح شده مشورت بگیرند تا بتوانند اصلح ترین انتخاب را داشته باشند.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی در این خصوص ادامه داد: اقتصاد روش ها و قواعد خاص خود را دارد و حتما زمان می برد و جلب آرا باید بر اساس تبلغیات منطقی باشد چرا که به فرض نیز این شعارها بتواند برای یکی از کاندیدای ریاست جمهوری‌ در جلب رای موثر باشد، فردا روز رییس جمهور چگونه می تواند با جامعه ای رو به رو شود که منتظر تحقق قول های بی مبنای وی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:البته نقد عملکرد دولت های قبلی می تواند بخشی از اعلام برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری باشد اما بهتر است کاندیداهای محترم به جای این که تمام مدت به نقد بپردازند برنامه های اجرایی خود را به زبان کارشناسی و بر اساس منطق علمی وعملی مطرح نمایند.