طی هفته گذشته صورت گرفت؛

وقوع ۴۹۰۰ تخلف حادثه سازدرجاده های خراسان‌جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: درهفته گذشته نه هزار و 512 مورد تخلقات جاده ای درجاده های استان رخ داده که ازاین میان چهار هزار و 900 مورد تخلف حادثه ساز داشته ایم .

سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه خراسان‌جنوبی درگفتگو با خبرنگار خاورستان، گفت: طی هفته گذشته ازمجموع ۴۹ تصادف، سه مورد فوتی ،۳۸ مورد جرحی و هشت مورد خسارتی بوده که ازاین میان سه مورد فوت شده و ۶۲ موردمجروح داشته ایم.
وی افزود: از بین تصادفات صورت گرفته در هفته گذشته ۴۴درصد تصادفات در جاده های اصلی، ۱۲درصد درجاده های فرعی و سایر تصادفات درجاده های روستایی رخ داده است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: علت تصادفات درجاده های خراسان‌جنوبی، ۲۱درصد واژگونی، ۲۸درصدبرخورد با موتورسیکلت یا دوچرخه و مابقی سایرعوامل بوده است.
رضایی عنوان کرد: علت عمده تصادفات رخ داده درجاده های استان نیز ۳۱درصدعدم توجه به جلو، ۳۱ درصد تخطی ازسرعت مجاز، ۱۳درصد انحراف یاتجاوز به چپ ومابقی سایرعوامل بوده اند.
وی بیان کرد: پراکندگی تصادفات درطول ۲۴ساعت شبانه روز ۱۳درصدبین ساعات چهار تا هشت صبح، ۱۳درصد بین ساعات هشت صبح تا ۱۲ظهر،۱۳درصدبین ساعات ۱۲تا ۱۶، ۲۶درصد بین ساعات ۱۶تا ۲۰ ،۳۱درصد بین ساعات ۲۰ تا ۲۴ و مابقی بین ساعات ۲۴تا ۴صبح است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: وسایل مقصر سواری درتصادفات جاده ای هفته ی گذشته ۵۱درصد سواری ها، ۲۱درصد موتورسیکلت ودوچرخه، ۱۳درصد وانت وکامیونت، ۱۰درصد کامیونت وتریلی ومابقی اتوبوس ومینی بوس بوده اند.
رضایی اذعان کرد: طی هفته گذشته نه هزار و ۵۱۲مورد تخلقات جاده ای درجاده های استان رخ داده که ازاین میان چهار هزار و ۹۰۰ مورد تخلف حادثه ساز داشته ایم.
وی افزود: طی هفته گذشته ۴۰مورد خودروی توقیف شده و ۵۶ موردموتورسیکلت توقیف شده و۵۷نفر فاقد گواهینامه درجاده های استان شناسایی شدند.
انتهای پیام/۱۳۸