سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی خراسان‌جنوبی خبر داد

پایان مرداد آخرین مهلت پرداخت مالیات خریداران سکه

عسکری گفت: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال گذشته به دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات هستند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، سید حسن عسکری سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی خراسان‌جنوبی صبح امروز به خبرنگاران رسانه‌های گروهی، اظهار کرد: برابر دستورالعمل ابلاغی از سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۸ به دریافت حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل هستند.
وی بیان داشت: این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک قانونی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، ولی بایستی حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir اظهارنامه تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه تیرماه ۹۴، خود را تکمیل و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.
سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی خراسان‌جنوبی تصریح کرد: اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به‌صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به‌صورت مساوی تقسیط می‌شود.
عسکری خاطرنشان کرد: همچنین اشخاصی که در سال گذشته بیش از ۱۸۵ قطعه سکه از بانک مرکزی دریافت کرده و یا صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر تا پایان مردادماه ۱۳۹۹ هستند.
انتهای پیام/ ۱۳۲